Các khoá học hiện có

Tự chọn

失智與長照法律-兼談病人自主權利法-長照中文版

失智與長照法律-兼談病人自主權利法-長照中文版

【失智與長照法律-兼談病人自主權利法】長照中文版◎授課老師: 鍾秉正老...
Khóa học
Tự chọn

長照機構洗手時機-長照中文版

長照機構洗手時機-長照中文版

【長照機構洗手時機】-長照中文版◎授課老師:周矢綾老師◎課程類別:專業...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【清潔、消毒與滅菌】-長照中文版◎授課老師:詹明錦 老師◎課程類別:專...
Khóa học
Tự chọn

長期照護機構環境清潔之重要性-長照中文版

長期照護機構環境清潔之重要性-長照中文版

【長期照護機構環境清潔之重要性】-長照中文版◎授課老師:詹明錦 老師◎...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【勞基法之勞資會議】長照版◎授課老師:謝創智 老師(中正大學勞工關係學...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【勞基法工時章介紹】長照版◎授課老師:謝創智 老師(中正大學勞工關係學...
Khóa học
Tự chọn

Nội dung kế hoạch dự phòng khẩn cấp và phòng cháy diễn tập (trước)

Nội dung kế hoạch dự phòng khẩn cấp và phòng cháy diễn tập (trước)

【緊急應變計畫研擬與火災模擬演練情境(上)】長照中文版 ◎授課老師:...
Khóa học
Tự chọn

失智與長照:以法律保護為核心(上)-長照中文版

失智與長照:以法律保護為核心(上)-長照中文版

【失智與長照:以法律保護為核心(上)】長照中文版◎授課老師: 鍾秉正老...
Khóa học
Tự chọn

失智與長照:以法律保護為核心(下)-長照中文版

失智與長照:以法律保護為核心(下)-長照中文版

【失智與長照:以法律保護為核心(下)】長照中文版◎授課老師: 鍾秉正老...
Khóa học
Tự chọn

Nội dung kế hoạch dự phòng khẩn cấp và phòng cháy diễn tập (sau)

Nội dung kế hoạch dự phòng khẩn cấp và phòng cháy diễn tập (sau)

【緊急應變計畫研擬與火災模擬演練情境(下)】-長照中文版◎授課老師:潘...
Khóa học
Tự chọn

Phòng chống bệnh truyền nhiễm bản mới nhất (trên)

Phòng chống bệnh truyền nhiễm bản mới nhất (trên)

【最新傳染病防治(上)】長照中文版 ◎授課老師:林均穗 老師 ◎課程類...
Khóa học
Tự chọn

Phòng chống bệnh truyền nhiễm bản mới nhất (dưới)

Phòng chống bệnh truyền nhiễm bản mới nhất (dưới)

【Phòng chống bệnh truyền nhiễm bản mới nhất (dưới)】 ◎Giáo viên...
Khóa học
Tự chọn

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (trên)

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (trên)

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (trên) ...
Khóa học
Tự chọn

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (dưới)

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (dưới)

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (dưới)...
Khóa học
Tự chọn

chăm sóc và bình đẳng giới tính (trên)

chăm sóc và bình đẳng giới tính (trên)

chăm sóc và bình đẳng giới tính (trên) ◎Thâỳ giáo: trương cúc huệ...
Khóa học
Tự chọn

chăm sóc và bình đẳng giới tính (trên)

chăm sóc và bình đẳng giới tính (trên)

性別平等與照顧(下) 長照中文版 ◎授課老師:張菊惠 老師 ◎課程類別:...
Khóa học
Tự chọn

臨床心理師之長照復能實務分享(上)-長照中文版

臨床心理師之長照復能實務分享(上)-長照中文版

【臨床心理師之長照復能實務分享 (上)】-長照中文版◎授課老師:賴秋嬋 ...
Khóa học
Tự chọn

臨床心理師之長照復能實務分享(下)-長照中文版

臨床心理師之長照復能實務分享(下)-長照中文版

【臨床心理師之長照復能實務分享 (下)】-長照中文版◎授課老師:賴秋嬋 ...
Khóa học
Tự chọn

A單位與居服單位之跨專業復能目標擬定與合作模式探討(上)-長照中文版

A單位與居服單位之跨專業復能目標擬定與合作模式探討(上)-長照中文版

【A單位與居服單位之跨專業復能目標擬定與合作模式探討(上)】長照中文版...
Khóa học
Tự chọn

A單位與居服單位之跨專業復能目標擬定與合作模式探討(下)-長照中文版

A單位與居服單位之跨專業復能目標擬定與合作模式探討(下)-長照中文版

【A單位與居服單位之跨專業復能目標擬定與合作模式探討(下)】長照中文版...
Khóa học
Tự chọn

諮商心理師之長照實務分享(上)-長照中文版

諮商心理師之長照實務分享(上)-長照中文版

【諮商心理師之長照復能實務分享(上)】長照中文版◎授課老師:吳舜雯老師...
Khóa học
Tự chọn

諮商心理師之長照實務分享(下)-長照中文版

諮商心理師之長照實務分享(下)-長照中文版

【諮商心理師之長照復能實務分享(下)】長照中文版◎授課老師:吳舜雯老師...
Khóa học
Tự chọn

復能設計工作坊-基礎課程喚起自立生活動力(上)-長照中文版

復能設計工作坊-基礎課程喚起自立生活動力(上)-長照中文版

【復能設計工作坊-基礎課程喚起自立生活動力(上)】-長照中文版◎授課老...
Khóa học
Tự chọn

復能設計工作坊-基礎課程喚起自立生活動力(下)-長照中文版

復能設計工作坊-基礎課程喚起自立生活動力(下)-長照中文版

【復能設計工作坊-基礎課程喚起自立生活動力(下)】-長照中文版◎授課老...
Khóa học
Tự chọn

輔具與環境評估、介入與資源現況(上)-長照中文版

輔具與環境評估、介入與資源現況(上)-長照中文版

【輔具與環境評估、介入與資源現況(上)】-長照中文版◎授課老師:鄧金春 ...
Khóa học
Tự chọn

輔具與環境評估、介入與資源現況(下)-長照中文版

輔具與環境評估、介入與資源現況(下)-長照中文版

【輔具與環境評估、介入與資源現況(下)】-長照中文版◎授課老師:鄧金春 ...
Khóa học
Tự chọn

長照居家藥物照護與實務分享(一)-長照中文版

長照居家藥物照護與實務分享(一)-長照中文版

【長照居家藥物照護與實務分享(一)】-長照中文版◎授課老師:黃畹藀 老師...
Khóa học
Tự chọn

長照居家藥物照護與實務分享(二)-長照中文版

長照居家藥物照護與實務分享(二)-長照中文版

【長照居家藥物照護與實務分享(二)】-長照中文版◎授課老師:黃畹藀 老師...
Khóa học
Tự chọn

長照居家藥物照護與實務分享(三)-長照中文版

長照居家藥物照護與實務分享(三)-長照中文版

【長照居家藥物照護與實務分享(三)】-長照中文版◎授課老師:黃畹藀 老師...
Khóa học
Tự chọn

失智症照護(一)-長照中文版

失智症照護(一)-長照中文版

【失智症照護(一)】-長照中文版◎授課老師:王寶英 老師◎課程類別:專業...
Khóa học